Овална кутия

explanation Major Diameter Minor Diameter Височина Lid Clearance

Овална или елипсовидна кутия с капак. Подходяща за опаковане на специални подаръци: бижута, бисквитки, сватбени подаръци,…

Този дизайн се състои от основа и капак. Капакът е 3% по-голям от основата, но това може да се промени с параметъра Просвет. За улеснение Просвет е процентно отношение.

Шаблонът се състои от 6 части: три за основата и три за капака. И основата, и капакът се състоят от стена и два капачета. Капачетата оформят двоен слой, като стената се залепя между тях.

Външното капаче е малко по-широко, за да покрие изцяло детайла. Вътрешното капаче е с по-малък диаметър, за да компенсира за дебелината на хартията или картона. Тази разлика в диаметъра се контролира от *Компенсация за капачетата"

Не правете кутията твърде висока, понеже хартията се деформира с височината и губи форма.

Dimensions
Optional parameters
Document Options
CRICUT gives wrong dimensions in DesignSpace. Working on it…!
🇬🇧 There is a problem connecting with the template-making software. Templates might not download nor show in previews. Try again in a couple of hours.
🇪🇸 Hay un problema al conectarse con el software de creación de plantillas. Es posible que las plantillas no se descarguen ni se muestren en las vistas previas. Vuelve a intentarlo en un par de horas.
🇵🇹 Há um problema de conexão com o software de criação de modelos. Os modelos podem não ser baixados nem exibidos nas visualizações. Tente novamente em algumas horas.
🇵🇱 Wystąpił problem z połączeniem z oprogramowaniem do tworzenia szablonów. Szablony mogą nie być pobierane ani wyświetlane w podglądach. Spróbuj ponownie za kilka godzin.
🇨🇳 模板制作软件连接有问题。 模板可能无法下载或显示在预览中。 过几个小时再试一次。
🇺🇦 Є проблема з'єднання з програмою для створення шаблонів. Шаблони можуть не завантажуватись або не відображатись у попередньому перегляді. Спробуйте ще раз через кілька годин.
0%