שקית נייר

שקית נייר בסיסית הניתנת לשיטוח. ניתן להשתמש בתבנית זו ליצירת שקית ממתקים קטנה וחלקה או שקית קניות רב-פעמית. עיצוב זה משמש רבות גם לאריזת מתנה לבקבוקי יין. החלק העליון של השקית מקופל לחיזוק. לא מומלץ להשתמש בנייר או בקרטון כבד מדי מכיוון שזה יקשה על קיפול התבנית.

קופסה עם מכסה

תבנית לקופסה עם מכסה, למשל קופסת נעליים או משחקי קופסה. מידות האורך הרוחב והגובה הן המידות הפנימיות. תבנית זו חסכונית עבור קופסאות יחסית נמוכות. אם יש צורך בקופסה גבוהה, מומלץ להשתמש בתבנית חפיסת הקלפים.

קופסת פרוסת עוגה

פיס אוף קייק... אריזה המיועדת לאחסון פרוסת עוגה

חפיסת קלפים

האריזה הנפוצה ביותר. קופסה ארוכה ודקה, המתאימה לחפיסת סיגריות, חפיסת שוקולד, קלפי משחק וכד’. מידות ברירת המחדל מיועדות עבור סט קלפים סטנדרטיים (קלפי "מלחמה").

ארון קבורה

בררררר.....קופסה בצורת ארון קבורה. מפחיד....

Cone (mitered)

A cone mitered by two planes at a custom angle. These mitering angles must be quite small. If the template looks really weird, check these mitering angles. ( Only circular and elliptical cone-sections are allowed. Parabolic and hyperbolic cross sections are not possible with this template.) The top- and bottom miter angles lie within the same plane: the “twist“ parameter as present in the mitered cylinder is not (yet) implemented.

אהיל / חרוט

חרוט, אופציונלי עם החלק העליון חתוך. ניתן להשתמש בתבנית זו כדי ליצור את הפריסה עבור כוס חד-פעמית, אגרטל, כובע ליצן או אהיל מנורה. כדי ליצור קונוס מלא (חרוט), פשוט מגדירים ערך 0 לקוטר העליון. טיפ: אין לקלוע או לקפל את קו הקיפול של תבנית זו כדי לשמור על תפר חלק.

תיבה פתוחה

תיבה פתוחה וחתוכה לאחסון והצגת פריטים. עיצוב זה מתאים היטב לאחסון כרטיסים וניירת ולמיון פריטים קטנים.

Curved Box

Box with curved sides. The value for curve size can be either positive or negative. You can enter any value, but do not make the curve too large, or the box will break or buckle when folded. Be aware that the Length and the Width do not take the curve size into account.

גליל בעל קצוות לא אחידות

Tube, pipe, cylinder or toilet roll core. Optionally ‘mitered’, which means it is truncated at an angle. With default settings, this template gives a standard toilet roll. You can also choose to have a ‘mitered’ cylinder, with different miter-angles for the top and the bottom and with a twist between these two. Use these settings if you need to create tubes that are welded (or glued) together at an angle.

אריזה אליפסית

An elliptical or oval box. The template consists of 4 parts and comes with a paper jig that can be used to assemble the box in a neat way. The top and bottom parts are duplicated in the template. When they are cut out you are left with the jig plus 2 top pieces and 2 bottom pieces. You can disregard of each. The jig will need to be folded into a fork shape.

מעטפה

Classical letter envelope, most often used for personal letters.

אריזה ’מתפוצצת’

A box consisting of a tray and a lid. The sides of the tray are not glued, but kept together by the lid. Once the lid is removed, the box ‘explodes’ as the sides fall outward.

קופסת יהלום

Gem stone shaped box, consisting of two identical polygonal pyramids, glued together at their bases. It‘s a real box that can used for packaging. It can be stored (and shipped)completely flat. When you pull the two apices (‘tops’) apart, the box will get it‘s full shape. It‘s easiest to glue this shape when both halves are flat. Just fold the glue tabs all the way in an glue the top to the bottom. Just remember not to glue the rounded flaps.

קופסת מתנה

A typical, straight-forward gift box. This box is very similar to the Card Box, but the layout is different. This template makes most efficient use of your sheet of paper if the dimensions are close to eachother. Templatemaker will try to correct impossible values automatically. Be aware of this if, for example, the thumbhole is smaller then you expect.

Heart Shaped Box

The measurements are different to standard boxes because of the way the heart is modelled. It is made from an ellipse, which is rotated, cut in half vertically and then mirrored. The “Length” measures between the two sharp corners of the heart. The width is calculated by the program to match the rotation (tilt) and shape of the ellipse. (Think of the shape as the ”Body Mass Index” of the heart).

The box consists of a base and a lid. Each part has two heart shaped “caps“: the smallest one goes on the inside, the larger one goes on the outside to conceal the ugly-looking glue flaps. It‘s easiest to glue the heart-shaped caps instead of the glue flaps. The ”Paper Thickness” parameter is only used for making the outside hearts larger then the inside.

מעטפה עבה

The mailer is an extra thick envelop that can be used to pack items that are flat, but thicker then just a sheet of paper. It can hold, for example, a pile of cards of a bag of flower seeds. Use a piece of sticky tape to keep the cover in place.

קופסת גפרורים

A simple Tray and Sleeve Box. The dimensions are inner dimensions. The clearance is added twice and to both the height and width. The tray can be assembled without glue, although a little glue won‘t hurt, of course.

קרטון חלב

Tube-shaped box with a gusseted opening. This model will not be water tight if you make it at home, though!

תיבה לדפים מרובים

How annoying that a sheet the size of an A4 or a Letter is so small, isn‘t it? This template allows you to construct much larger boxes by using 6 separate sheets. It takes a bit more glue but you can make a much more impressive box! Use some sturdy material. You might use scavange some old cereals boxes or pizza boxes. Be aware that your desktop printer might need some ”convincing” to accept these.

מקבילון

A three-dimensional figure formed by six parallelograms. This model can also be used to create a simple brick shape or a dice (cube). In that case, keep the angles at 90º.

מסגרת לתמונה

Passepartout, Photo Frame or Shadow Box. Glue-less, hollow, double-walled tray. Create a photo frame for your photo‘s with a posh, wide and deep frame. Enter the dimension of the “inner space“ (the size of the picture or object to display), together with how thick and wide you‘d like the border of the frame to be. The eventual model will be larger, because of the width of border of the frame. The model can be constructed without using glue, although a bit of glue won‘t hurt.

אריזת כרית

A simple, economic yet charming shape for packing items like vouchers, jewelry or clothing. Do not make the pillow pack too thick, or the paper will tear when you fold the ends. Keep the width at least twice as long as the height. Once folded, the width and length will be slightly smaller then the values you entered because of the curvature of the cardboard.

תיבה מצולעת

Tube-shaped (or prismatic), polygonal box with gusseted, integrated lid. This box is very decorative and ideal for gift wrapping odd-shaped presents. The lid uses both mountain and valleys folds. The glue tabs on the bottom fit together precisly. The lid will fold easier if you remove some material from the place where the five fold lines meet. (The model does not work for 3 or less sides)

פירמידה בעלת בסיס מצולע

A pyramid shape with custom height and a regular polygon as base.

קופסה מצולעת עם מכסה

This is a prismatic box with a regular polygon as a base. The dimensions determine the geometry of the base. The clearance determines how much the lid is scaled.

פירמידה ריבועית

A box in the shape of a pyramid. The base of the shapes functions as the lid, so to open it, you would hold it downside up. (The default values yield a pyramid in the same ratio as the Cheops pyramid)

קופסה מעויינת עם מכסה

Rhombus (lozenge, or lop sided), prismatic box with lid. The box consist of a base and a lid. The dimensions are given for the base. The lid will be scaled with the given percentage (clearance).

קופסה עגולה (לכובע)

A round, cylindrical box. The template consists of 4 parts and comes with a paper jig that can be used to assemble the box in a neat way. The top and bottom parts are duplicated in the template. When they are cut out you are left with the jig plus 2 top pieces and 2 bottom pieces. You can disregard of each. The jig will need to be folded into a fork shape.

Shallow Box

A simple box like the Card Box and the Gift Box. This template is very economical for boxes that have small height compared to both the width and the height, for example a box for a tart or a pizza. Templatemaker.nl will try adjust “impossible” values, be aware of this when, for example, the thumb hole or glue flaps have dimensions that you don't expect.

קוביית SOMA

Collection of the 7 concave polycubes with 4 or less cubes. These seven pieces together can form the SOMA cube. That is, if you manage to solve the puzzle. The SOMA cube was invented by the Danish mathematician and poet Piet Hein.

כדור

The template creates a single segment to create a sphere. You need to print a copy of this template for every segment. (They are all identical) When assembled, together they create a sphere or a globe.

צורת כוכב

Star-shape with arbitrary thickness and number of points. Depending on the dimensions, you'll either get one pyramid-like shape for every point of the star, or flatters (pancake-like shapes) for either side of the star. The latter is the quickest and easiest way, but thin stars with long points look the best. To obtain the former: use a large height, large inner radius and a low amount of points. The given parameters will work for this.

אריזת כוכב

Have you ever dreamed of just sprinkling stars? ✨Now you can, and you can even hide a present in them! The folds are a bit origami-like, score them well and make sure the star is reasonably thick. “5“ Is the ideal number of points, but fewer or more is certainly possible. Shine!

The Platonic solids

All five so-called Platonic Solids. The Platonic Solids are the five regular convex polyhedra. The Cube is the most famous one, of course, although he likes to be called “hexahedron” among friends. Also the other platonic solids are named after the number of faces (or hedra) they have. I.e. Tetrahedron, Octahedron, Dodecahedron, Icosahedron. (Now you know how to count in classical Greek, too!) There is only parameter:the diameter of the midsphere. The midsphere is the sphere from the center of the object that touches all the edges exactly in middle.

קופסה טרפזית

Also called a trapezoidal prism or a trapezoidagon (just to sound impressive). One typical use for this model is packing pralines. It can be the basis for many shapes, as long as the top and bottom are paralel and oposing sides have equal draft angles. If you use yellow or gold paper, you can use it to make paper ‘gold bars’. (Or gold pressed latinum, if you prefer.)

אריזת מגש

Box insert for thin items. Use this template to create a box insert that locks an item safely in the center of a box. It leaves some extra space for a thumb hole, so it’s easy to retrieve it.

0%