Lode

explanation Segment Ring Diameter

Šablons rada atsevišķu lapu katram segmentam. Kad tos saliek kopā, rodas lode vai globuss.

Support my work: Buy Me a Coffee at ko-fi.com

Key parameters
Optional parameters
Document options
Advertisment
0%