templatemaker.nl

Version: 53105

latviešu Help improve the Latvian translation

Star Shape

Description

Diez vai izmantojama kaut kā uzglabāšanai, taču ļoti jauka Ziemassvētku dekorācija. Atkarībā no izmēriem jūs iegūsit šablonu vai nu vienam zvaigznes staram (kuru būs jāizdrukā vairākas reizes), vai vienai zvaigznes pusei (kuru būs jāizdrukā divas reizes). Otrais ir ātrākais un vienkāršākais veids. Lai to iegūtu, izvēlieties lielu augstumu, lielu iekšējo rādiusu un mazu staru skaitu. Dotie izmēri šim būs piemēroti.

[ Explanation of the geometry for the STAR SHAPE template ] [ Example of an assembled STAR SHAPE ] Buy Me a Coffee at ko-fi.com

Dimensions

Units

Basic

Expert

Page

File format

* Tiles: chop up a large template into smaller tiles. Output is always PDF and you must choose a paper-size. (Experimental)

Preview

Preview of the final ‘star’ template

Gallery

Gallery item from the STAR SHAPE gallery Gallery item from the STAR SHAPE gallery Gallery item from the STAR SHAPE gallery Gallery item from the STAR SHAPE gallery Gallery item from the STAR SHAPE gallery Gallery item from the STAR SHAPE gallery
advertisement
advertisement

Contact me at templatemaker.nl

Thanks for getting in touch!

You will receive an automated confirmation mail shortly.

If you do not receive such a mail, then it might be that you did not enter your own mail address correctly.

I will usually reply within a couple of days.