Eske med lokk

Bredde Høyde Clearance Lengde Lid

Eske med lokk - en veldig enkel mal. Høyden på lokket og plassen mellom lokket og esken (sikkerhetsmargin) kan justeres.

Support my work: Buy Me a Coffee at ko-fi.com

Key parameters
Optional parameters
Document options
Advertisment
0%