templatemaker.nl

Version: 53105

Norsk Help improve the Norwegian translation

Envelope

Description

Veldig flat og til oppbevaring av brev og lignende. Det er mulig å få en A6 konvolutt ut av et A4 ark men det er nesten ikke plass tilovers. Malen roteres slik at den passer akkurat. Når du skriver ut denne malen må du kunne skrive ut (nesten) grenseløs utskrift. Sentrer bildet og pass på at sideskalering er enten ingen, 100% eller 1:1. Malens tittel forsvinner av arket men det gjør ingenting.

[ Explanation of the geometry for the ENVELOPE template ] [ Example of an assembled ENVELOPE ] Buy Me a Coffee at ko-fi.com

Dimensions

Units

Basic

Expert

Page

File format

* Tiles: chop up a large template into smaller tiles. Output is always PDF and you must choose a paper-size. (Experimental)

Preview

Preview of the final ‘envelope’ template

Gallery

Gallery item from the ENVELOPE gallery Gallery item from the ENVELOPE gallery
advertisement
advertisement

Contact me at templatemaker.nl

Thanks for getting in touch!

You will receive an automated confirmation mail shortly.

If you do not receive such a mail, then it might be that you did not enter your own mail address correctly.

I will usually reply within a couple of days.