Parallelepiped

parallelepiped by Template maker Høyde Bredde Lengde Parallelepiped Created using templatemaker.nl Licensed under CC BY-SA 4.0. https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Rektangulære esker er kjedelige. Hipstere lager parallelepipeder! Denne malen lager et ‘nett’ (papirmodell) for en parallelepiped, en eske som er skjev i 3 dimensjoner.

Velg alle tre vinkler mellom 0º (helt flat) og 90º (vanlig rett vinkel). Vær klar over at en vinkel på 100º tilsvarer en vinkel på 80º....

Support my work: Buy Me a Coffee at ko-fi.com

Key parameters
Optional parameters
Document options
Advertisment
0%