templatemaker.nl

Version: 53105

Norsk Help improve the Norwegian translation

Star Shape

Description

Ikke akkurat brukendes til oppbevaring men fin som julepynt. Avhengig av målene får du enten en mal for én stjernespiss (som må skrives ut flere ganger), eller for en side av stjernen (som må skrives ut to ganger). Sistnevnte er raskest og enklest. For å gjøre dette, bruk stor høyde, stor innvendig diameter, og lav antall spisser. De gitte målene kan brukes til dette.

[ Explanation of the geometry for the STAR SHAPE template ] [ Example of an assembled STAR SHAPE ] Buy Me a Coffee at ko-fi.com

Dimensions

Units

Basic

Expert

Page

File format

* Tiles: chop up a large template into smaller tiles. Output is always PDF and you must choose a paper-size. (Experimental)

Preview

Preview of the final ‘star’ template

Gallery

Gallery item from the STAR SHAPE gallery Gallery item from the STAR SHAPE gallery Gallery item from the STAR SHAPE gallery Gallery item from the STAR SHAPE gallery Gallery item from the STAR SHAPE gallery Gallery item from the STAR SHAPE gallery
advertisement
advertisement

Contact me at templatemaker.nl

Thanks for getting in touch!

You will receive an automated confirmation mail shortly.

If you do not receive such a mail, then it might be that you did not enter your own mail address correctly.

I will usually reply within a couple of days.