Pudełko w kształcie rombu z pokrykwą

Wysokość Długość Lid Kąt

Pudełko o kształcie rombu bądź diamentu. Według definicji, wszystkie krawędzie rombu muszą mieć tę samą długość.

Support my work: Buy Me a Coffee at ko-fi.com

Key parameters
Optional parameters
Document options
Advertisment
0%