Translations are done by volunteers, thank you!

Translation software provided by:

Bågformad ask

Bredd Längd Höjd Curve Size

Ask med bågformade sidor.

Värdet som bestämmer bågformen kan vara positivt eller negativt, se bara till att bågformen inte blir allt för kraftig, för då blir asken mer ömtålig och kanske bucklar sig då den viks. Var medveten om att längden och bredden inte tar hänsyn till kurvstorleken.


Key parameters
Optional parameters
Document options
🇬🇧 There is a problem connecting with the template-making software. Templates might not download nor show in previews. Try again in a couple of hours.
🇪🇸 Hay un problema al conectarse con el software de creación de plantillas. Es posible que las plantillas no se descarguen ni se muestren en las vistas previas. Vuelve a intentarlo en un par de horas.
🇵🇹 Há um problema de conexão com o software de criação de modelos. Os modelos podem não ser baixados nem exibidos nas visualizações. Tente novamente em algumas horas.
🇵🇱 Wystąpił problem z połączeniem z oprogramowaniem do tworzenia szablonów. Szablony mogą nie być pobierane ani wyświetlane w podglądach. Spróbuj ponownie za kilka godzin.
🇨🇳 模板制作软件连接有问题。 模板可能无法下载或显示在预览中。 过几个小时再试一次。
🇷🇺 Проблема с подключением к программе для создания шаблонов. Шаблоны могут не загружаться или отображаться в предварительном просмотре. Повторите попытку через пару часов.
0%