Gem Stone Box

Gemstone by Templatemaker.nl Tồng chiều cao Đường kính bên trong Số mặt

Hộp hình viên đá quý, gồm hai kim tự tháp đa giác giống nhau, được dán từ đáy xuống dưới. Đó là một chiếc hộp thực sự có thể dùng để đóng gói. Nó có thể được lưu trữ (và vận chuyển) hoàn toàn bằng phẳng. Khi bạn kéo hai đỉnh ra xa nhau, hộp sẽ có hình dạng hoàn chỉnh. Dễ dàng nhất để dán hình này khi cả hai nửa đều phẳng. Chỉ cần gấp tất cả các tab keo theo cách keo từ trên xuống dưới. Chỉ cần nhớ không để keo các cánh tròn.' Dust Flap Size,'Kích thước nắp chắn bụi

Support my work: Buy Me a Coffee at ko-fi.com

Key parameters
Optional parameters
Document options
Advertisment
0%