Hộp Quà

Chiều dài Tồng chiều cao Chiều ngang Tuck Flap Thumb Hole Glue Flap

Một hộp quà thông thường, thẳng thắn. Hộp này rất giống với Hộp thẻ, nhưng cách bố trí khác nhau. Mẫu này sử dụng hiệu quả nhất tờ giấy của bạn nếu các kích thước gần nhau. Trình tạo mẫu sẽ cố gắng sửa các giá trị không thể tự động. Hãy lưu ý điều này nếu, ví dụ, ngón tay cái nhỏ hơn thì bạn mong đợi.

Support my work: Buy Me a Coffee at ko-fi.com

Key parameters
Optional parameters
Document options
Advertisment
0%