קופסת פרוסת עוגה

זוית Clearance Numberof pieces זוית 60º 45º 36º 30º 25.7º 22.5º 20º 6 8 10 12 14 16 18 אורך גובה

פיס אוף קייק... אריזה המיועדת לאחסון פרוסת עוגה

Support my work: Buy Me a Coffee at ko-fi.com

Key parameters
Optional parameters
Document options
Advertisment
0%