Speelkaarten­verpakking

Breedte Lengte Hoogte Tuck Flap Dust Flap Thumb Hole

Deze verpakking is ideaal om hoge, vrij platte dozen te maken. Denk aan speelkaarten, medicijndoosjes of verpakkingen voor kleine flessen. Een bezoekje aan supermarkt zal honderden voorbeelden hiervan oplveren. De vooringevulde waarden creeëren een doosje waar precies een standaard spel speelkaarten inpast.

De Papierdikte wordt alleen gebruikt om de maatvoering van de instopstrook te bepalen.

Afmetingen
Overige parameters
Pagina-instellingen
CRICUT gives wrong dimensions in DesignSpace. Working on it…!
🇬🇧 There is a problem connecting with the template-making software. Templates might not download nor show in previews. Try again in a couple of hours.
🇪🇸 Hay un problema al conectarse con el software de creación de plantillas. Es posible que las plantillas no se descarguen ni se muestren en las vistas previas. Vuelve a intentarlo en un par de horas.
🇵🇹 Há um problema de conexão com o software de criação de modelos. Os modelos podem não ser baixados nem exibidos nas visualizações. Tente novamente em algumas horas.
🇵🇱 Wystąpił problem z połączeniem z oprogramowaniem do tworzenia szablonów. Szablony mogą nie być pobierane ani wyświetlane w podglądach. Spróbuj ponownie za kilka godzin.
🇨🇳 模板制作软件连接有问题。 模板可能无法下载或显示在预览中。 过几个小时再试一次。
🇺🇦 Є проблема з'єднання з програмою для створення шаблонів. Шаблони можуть не завантажуватись або не відображатись у попередньому перегляді. Спробуйте ще раз через кілька годин.
0%