Translations are done by volunteers, thank you!

Translation software provided by:

Hartje

Lengte Hoogte Lid 25º 35º 35% 45% 55% 65% 75% 45º 55º 65º Shape Tilt

Deze hartvormige doos heeft een speciale manier om de afmetingen in te voeren. De hartvorm wordt gemaakt door een ellips te roteren, in tweeën te hakken en te spiegelen. De "Lengte" wordt gemeten tussen het puntje van het hart aan de onderkant en de inkeping aan de bovenkant, precies door het midden. De breedte kan je niet zelf instellen, maar wordt door het programma berekend. De 'Draaïng' bepaald de hoek waarover de ellips gedraait is en de 'Vorm' parameter bepaald hoe dun of dik de ellips is. (Denk hierbij aan de BMI of de 'Body Mass Index van het hart'). De doos bestaat uit een basis en en een dekstel. Elk onderdeel heeft twee hartvormige uiteindes, de een ene net iets kleiner dan de ander. De kleinste komt aan de binnenkant en dwingt de schacht in goede vorm. De grootste komt aan de buitenkant en dekt de plakrandjes af. De 'Materiaal Dikte' is alleen van invloed op het verschil in grootte tussen de twee uiteindes.

Key parameters
Optional parameters
Document options
🇬🇧 There is a problem connecting with the template-making software. Templates might not download nor show in previews. Try again in a couple of hours.
🇪🇸 Hay un problema al conectarse con el software de creación de plantillas. Es posible que las plantillas no se descarguen ni se muestren en las vistas previas. Vuelve a intentarlo en un par de horas.
🇵🇹 Há um problema de conexão com o software de criação de modelos. Os modelos podem não ser baixados nem exibidos nas visualizações. Tente novamente em algumas horas.
🇵🇱 Wystąpił problem z połączeniem z oprogramowaniem do tworzenia szablonów. Szablony mogą nie być pobierane ani wyświetlane w podglądach. Spróbuj ponownie za kilka godzin.
🇨🇳 模板制作软件连接有问题。 模板可能无法下载或显示在预览中。 过几个小时再试一次。
🇷🇺 Проблема с подключением к программе для создания шаблонов. Шаблоны могут не загружаться или отображаться в предварительном просмотре. Повторите попытку через пару часов.
0%