Hartje

Lengte Hoogte Lid 25º 35º 35% 45% 55% 65% 75% 45º 55º 65º Vorm Rotatie

Een hartvormige doos met los deksel, net zo als een groot, paars chocolademerk soms gebruikt. De ideale doos voor wanneer je rond Valentijnsdag 13 handgemaakte chocolaatjes wil verpakken. De vorm van het hartje is ook in te stellen: van spichtig tot rond in eindeloos veel variaties.

Het hart heeft een speciale manier om de afmetingen in te voeren. De hartvorm wordt gemaakt door een ellips te roteren, in tweeën te hakken en te spiegelen. De "Lengte" wordt gemeten tussen het puntje van het hart aan de onderkant en de inkeping aan de bovenkant, precies door het midden. De breedte kan je niet zelf instellen, maar wordt door het programma berekend. De 'Draaïng' bepaalt de hoek waarover de ellips gedraaid is en de Vorm parameter bepaald hoe dun of dik de ellips is.

Deze doos bestaat uit een bakje en een deksel. De Lengte, Draaïng en Vorm bepalen de vorm en de afmetingen van het bakje. De deksel is standaard 3% groter dan het bakje, maar dit kan worden ingesteld met behulp van Speling.

De uitslag (Template) bestaat uit zes losse delen: drie voor het bakje en drie voor de deksel. Zowel het bakje als de deksel bestaan uit een ring met elk twee hartjes. Deze hartjes vormen twee lagen met daartussen de lijmranden van de ring.

Het hartje aan de buitenkant is telkens iets groter dan de ring, zodat de lijmrandjes netjes bedekt worden. Het hartje aan de binnenkant is kleiner dan de ring, zodat deze er precies invalt. Het verschil in grootte kan je instellen met behulp van Verkleining/vergroting van uiteindes.

Afmetingen
Overige parameters
Pagina-instellingen
CRICUT gives wrong dimensions in DesignSpace. Working on it…!
🇬🇧 There is a problem connecting with the template-making software. Templates might not download nor show in previews. Try again in a couple of hours.
🇪🇸 Hay un problema al conectarse con el software de creación de plantillas. Es posible que las plantillas no se descarguen ni se muestren en las vistas previas. Vuelve a intentarlo en un par de horas.
🇵🇹 Há um problema de conexão com o software de criação de modelos. Os modelos podem não ser baixados nem exibidos nas visualizações. Tente novamente em algumas horas.
🇵🇱 Wystąpił problem z połączeniem z oprogramowaniem do tworzenia szablonów. Szablony mogą nie być pobierane ani wyświetlane w podglądach. Spróbuj ponownie za kilka godzin.
🇨🇳 模板制作软件连接有问题。 模板可能无法下载或显示在预览中。 过几个小时再试一次。
🇺🇦 Є проблема з'єднання з програмою для створення шаблонів. Шаблони можуть не завантажуватись або не відображатись у попередньому перегляді. Спробуйте ще раз через кілька годин.
0%