Translations are done by volunteers, thank you!

Translation software provided by:

Afgeschuinde kegel

Top Miter Angle Top Angle Bottom Miter Angle Height Top

Een afgeknotte (of 'in verstek gezaagde') kegel.

Deze kegel is zowel aan de bovenkant als aan de onderkant onder een hoek afgesneden. Een gewone, rechte, hoek geldt als 0º. Houd deze hoeken vrij klein. Mocht je geen <i>preview</i> van de uitslag krijgen of je krijgt een heel vreemde uitslag, controleer dan deze hoeken als eerste. (Of, zoals jouw leraar wiskunde zou zeggen: slechts circelvormige en ellipsvormige kegelsnedes zijn toegestaan. Parabolische en hyperbolische doorsnedes kan Templatemaker niet voor je maken.)

Het is (nog) niet mogelijk de hoek tussen boven- en ondervlak te draaien over de verticale as. Torderen of 'twisten' kan dus niet.

Key parameters
Optional parameters
Document options
🇬🇧 There is a problem connecting with the template-making software. Templates might not download nor show in previews. Try again in a couple of hours.
🇪🇸 Hay un problema al conectarse con el software de creación de plantillas. Es posible que las plantillas no se descarguen ni se muestren en las vistas previas. Vuelve a intentarlo en un par de horas.
🇵🇹 Há um problema de conexão com o software de criação de modelos. Os modelos podem não ser baixados nem exibidos nas visualizações. Tente novamente em algumas horas.
🇵🇱 Wystąpił problem z połączeniem z oprogramowaniem do tworzenia szablonów. Szablony mogą nie być pobierane ani wyświetlane w podglądach. Spróbuj ponownie za kilka godzin.
🇨🇳 模板制作软件连接有问题。 模板可能无法下载或显示在预览中。 过几个小时再试一次。
🇷🇺 Проблема с подключением к программе для создания шаблонов. Шаблоны могут не загружаться или отображаться в предварительном просмотре. Повторите попытку через пару часов.
0%