Piramida

parallelepiped by Template maker cardbox by Template maker Wysokość Szerokość Długość

Każdy musi czasami pogrzebać faraona. W takich sytuacjach bardzo przydaje się piramida.

Support my work: Buy Me a Coffee at ko-fi.com

Key parameters
Optional parameters
Document options
Advertisment
0%